• Kalite Çalışmaları

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hastanesi Dentaydın;
2011 yılından bu yana yürüttüğü kaliteli sağlık hizmetlerini 2016 yılında 13-17 Haziran tarihlerinde başarılı bir denetim geçirerek sağlıkta en saygın Uluslararası Kalite Belgesi olan JCI Akreditasyon belgesini almış ve SGK Anlaşmalı ilk diş hastanesi unvanını kazanmıştır. Mart 2018’ de ADEE üyeliğini bünyesine katmıştır. Kurulduğu andan itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Sağlıkta Kalite Standartları (ADSH) kapsamında yapılan değerlendirmeler ile kalite süreçlerini ön planda tutarak hizmet sunmaya devam etmektedir.

 • Kurullar

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hastanesi Dentaydın’da sunulan hizmetlerin çağdaş ve bilimsel düzeyde yürütülmesi, tıbbi ve idari hizmetlerde, etik ve deontolojik kuralların yanı sıra işletim sisteminin etkinliği, verimliliği, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğun sağlanması ve sürdürülmesi için kurullarımız düzenli aralıklarla toplanıp, gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamaktadır.

 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Kurulu
 • Eğitim Kurulu
 • Enfeksiyon Kontrol Kurulu
 • Hasta Güvenliği Kurulu
 • Hekim Yetkilendirme ve Kredilendirme Kurulu
 • İcra Kurulu
 • İlaç Yönetimi ve Kullanımı Kurulu
 • İmplante Edilen Cihazları Belirleme Kurulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 • Radyasyon Güvenliği Kurulu
 • Tesis Güvenliği Kurulu
 • Tıbbi Etik Kurulu
 • Tıbbi Kayıtlar Kurulu
 • Hasta Güvenliği Uygulamaları

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hastanesi Dentaydın’da hasta güvenliği; sağlık bakım hizmetlerinde karşılaşılabilecek istenmeyen olayları önlemek amacıyla Dentaydın ve çalışanları tarafından alınan önlemleri ifade etmektedir. Süreçlerdeki hataların hastaya ulaşmadan önce tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlamak için; altyapı çalışmaları, tesis turları, iyileştirmeler ve eğitimlerle ilgili çalışmalar düzenli olarak yapılmaktadır. Hasta güvenliğiyle ilgili aşağıdaki temel konularda çalışmalar sürdürülmektedir;

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi
 • Çalışan Güvenliği Uygulamaları

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hastanesi Dentaydın’da Çalışan Hakları ve Güvenliği komitesi bulunmaktadır. Komite aşağıda belirtilen standartlar üzerinden çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaları takip etmek amacı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuştur.

 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 • Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 • Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
 • Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi