İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 2015-2020 yıllarını kapsayan stratejik planını hazırlamak amacı ile kurulan komisyon; yoğun klinik, idari ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra özveri ile çalışarak geleceğimizi planlayan ve bizlere yön verecek olan bu önemli çalışmanın sonuçlarını ortaya koymuşlardır.Ortak aklın ürünü olan bu stratejik plan 2015-2020 dönemini kapsamakta ve bizler için çok önemli olan eğitim, bilimsel çalışma ve sağlık hizmetleri konusunda bizlere rehberlik etmektedir. Yukarıda belirttiğim her üç alanda da tüm fakülte çalışma arkadaşlarımın belirlenen hedeflere ulaşabilmek için ellerinden geleni yapacaklarına inanmaktayım. Belirlenen hedeflere hızlı ve emin adımlarla beraberce yürürken kurumumuzun da her alanda adından söz edilen bir kurum haline gelmesi bizleri mutlu edecektir.

Bu çalışmada katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Prof. Dr. Orhan CANBOLAT
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili