ONLINE İŞLEMLER İÇİN ÖNCELİKLE AŞAĞIDAKİ GİZLİLİK KOŞULARINI KABUL ETMELİSİNİZ


GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DENTAYDIN DİŞ HASTANESİ

HASTANE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Hastanemiz teşhis tedavi hizmetlerinde; yasal mevzuat şartların karşılanmasından, hizmet sunumunda hasta ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur. Bu amaçla kurulan Bilgi İşlem Birimi yazılım ve donanım açısından 24 saat kesintisiz hizmet sunmakta olup, bu  birimde çalışmakta olan sorumlu personelin nöbet çizelgesi ve güncel iletişim bilgileri hastane santralinde bulunmaktadır. Hastane bilgi yönetim sistemin (HBYS) de yer alan temel modüllerin tümü aktif olarak kullanılmakta olup bölümlerin malzeme ve demirbaş istemlerinin yapılması onaylanması satın alınması depoya teslim edilmesi ve bölümler tarafında teslim alınması HBYS üzerinden gerçekleştirilmektedir.

HBYS ye bağlı tüm bilgisayarların donanım ve yazılımlarının güncel envanteri Ayniyat (Demirbaş) biriminde-modülünde kayıt altına alınmaktadır. Bu envanterde bilgisayarların bulunduğu bölüm, marka , model , seri no ,demirbaş numarası, donanım ve yazılım adı, işletim sistemi, ek aksamlar, alınma tarihi ve varsa garanti süresi bulunmaktadır.

Bu amaçla kurumumuz;

• Faaliyetlerimizin ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını,

• Hasta ve hak sahiplerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını,

• Teşhis ve tedavi sonuçlarının uygun şartlarda muhafaza edilmesini ve iletilmesini,

• Yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı,

• Sağlık hizmeti sunarken beklenen kalite seviyesinin sağlanmasını,

• Vereceğimiz hizmetin belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini,

• Söz konusu bilgileri hasta onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmamayı taahhüt eder.

Kurum olarak gizliliğin önemli olduğuna inanırız. Bu politika hastanemizde sunulan tüm sağlık hizmetleri için geçerlidir.

Hastanemiz Hasta Hakları, güvenlik, veri bütünlüğü, erişim ve uygulama ile ilgili gizlilik ilkelerine bağlıdır.

Topladığımız bilgiler ve onları nasıl kullandığımız:

- Sağladığınız bilgiler; hastanemize teşhis ve tedavi için başvurduğunda hastalarımızdan kişisel bilgiler (ad, soyad, hastalık bilgileriniz, T.C Kimlik numarası, adres, telefon bilgileri, vb..) istenmektedir.

- Hastanemiz yalnızca, Hasta Bilgi Güvenliği Politikası ve/veya belirli hizmetlere ilişkin gizlilik uyarısında açıklanan amaçlarla kişisel bilgileri kullanır.

- Otomasyon kullanan tüm veri giriş elemanları işe alınmadan önce eğitimden geçirilmekte Bilgi güvenliği gizlilik sözleşme tüm personele imzalatılmaktadır. Aksi davrananlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

 Bilgi Güvenliği:

- Verileri yetkisiz erişime,yetkisiz şekilde değiştirilmelerine, açıklanmalarına veya imha edilmelerine karşı korumak için uygun önlemleri alırız. Hastanın özlük bilgileri ve kurum bilgileri sadece poliklinik ve servis bilgisayar sekreterleri tarafından değiştirilebilir. Bilgisayar sekreterlerinin bilgileri silme yetkileri yoktur.

- Hastalarla ilgili her türlü kaydın kim tarafından, hangi tarihte girildiği,ulaşma,değiştirme bilgisi hastane bilgi işlem programı log kayıtları altında tutulmaktadır.

- Hastaların klinik kayıtlarına yalnızca konu ile ilgili yetkilendirilmiş kişinin giriş yaptığı hastane bilgi işlem programında “Güvenlik Sistemi” adı altında izlenebilmektedir.

Veri tabanı üzerinde Hasta kayıt logları, Hasta Hizmet logları, Hasta Fatura Logları, Hasta Poliklinik logları, Tanımlama Logları, Hasta Dosya logları, Veri tabanı oturum logları, Sağlık kurulu kayıt logları kayıt altına alınmaktadır.

Kullanıcıların ara yüze bağlanmak için kullandıkları şifreler, şifreli biçimde veri tabanında saklanmaktadır. Veri tabanı sistem logları gerektiğinde İdare tarafından izlenmektedir.

Kullanıcılar veritabanına yapılacak müdahale (yama,güncelleme v.b) öncesinde otomasyon sistemi üzerinden bilgilendirilmektedir.

Hastaneye destek hizmeti veren firmanın dış ortamdan iç ortama hangi durumlarda erişim yapacağı hakkında hastane tarafından onaylanmış gizlilik sözleşmesi mevcut olup dış ortamdan iç ortama erişimler kayıt altına alınmaktadır.

Her kullanıcının veri tabanında hangi bilgilere erişebileceği bilgi işlem biriminde sorumlular tarafından belirlenmektedir. Ayrıca bu kişilerin hangi yetkilere sahip olduğu HBYS üzerinden takip edilebilmekte ve rapor edilebilmektedir.

HBYS de oluşan sorunların çözümünde uyulması gereken Kurallar:

1- Konu ile ilgili bilgi işleme sistem sorumluları ile telefon veya HBYS modülü üzerinden online mesajlaşarak irtibat kurulmaktadır.

2- HBYS ile ilgili sorunlar ve çözümler sorunun oluştuğu tarih ve saat bildirimin yapıldığı tarih ve saat kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtlar HBYS modülü üzerinden izlenebilmektedir.

3- Sorunlar ile ilgili aylık istatistiksel çalışmalar yapılmakta olup, sorunlarla ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyet başlatılmaktadır.

Bilgi Paylaşımı:

- İleri tetkik ve tedavi yöntemleri için başka hastane veya özel merkezler sevk sırasında hastaya ait bilgiler ilgili mevzuatın gereklerine uygun belgeler ile hastanın kendisi tarafından iletilmektedir.

- Hasta sağlık bilgileri hastanemiz tarafından veya Sağlık Bakanlığının bilgi yönetim sistemleri tarafından araştırma,istatistik ve karar destek sistemleri için kullanırlar.

Yedekleme:

- Bütün hasta kayıtları ve yedeklenmiş hasta bilgileri fiziksel olarak korunmuş mekanlarda saklanmaktadır.

- Hasta kayıtlarının yedeklenmesi Bilgi İşlem tarafından günlük olarak yapılmaktadır.Yapılan yedeklemeler DVD ortamında Bilgi İşlem odasında kilitli kasalarda saklanmaktadır.Bu kasa dolduğu zaman arşive teslim edilir.

 


 

Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum

 


    Devam Et